Om Sobec

Bag SOBECS produkter er den ledende forsker fra USA – Mr. Ron Helland.

Produkterne har med succes været på det amerikanske marked for mere end 20 år, men siden 2002 har stigningen i brugen af produkterne været bemærkelsesværdig, og de mange tusinde HA hvor produkterne anvendes, er stadig stigende.

Premium produktet er VESTA, og det er meget udbredt på mere end 70 forskellige afgrøder, hvor VESTA forbedrer jordens og afgrødernes mikrobiologi, til stor fordel for avlerne.
Sobec produceres på fabrikker i USA, men også i Australien har det været anvendt i flere år.

I EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) begyndte vi forberedelserne til at indføre Sobec produkter tidligt 2015, og produkterne er klar til at blive solgt med udgangen af 2016.

Vi ser frem til at servicere dig.

Kontakt os

Sobec fordele


SOBEC’s premium produkt VESTA® er et multi-dimensionalt produkt, der indeholder en mangfoldig mikrobiel population, mikrobielle metabolitter, opløselig (kortkædede) humus og humus materiale udledt af en naturlig (ikke-kemisk) proprietær metode.

VESTA® har mere end 5.400 unikke mikrober, som giver den højest mulige garanti for en bred velfungerende løsning. Dette er vigtigt, fordi den mikrobielle kompleksitet i jorden er enorm, og at det skulle være muligt at efterligne og forøge jordens mikrobiologi med et par mikrober er usandsynligt.

Fordelene ved at bruge VESTA® er mange, specielt bedre afgrøde ensartethed, bedre farve, plante vigør og bedre kvalitet og produktion. VESTA® demonstrerer flere virkemåder. Nogle er: øget effektivitet i næringsstof cyklus, bedre rodvækst, øget vand og varme stress tolerance og genoprettelse af nogle af de naturlige mikrobielle processer i jorden, der hjælper afgrøderne med at nå deres genetiske potentiale i konventionelle såvel som økologisk dyrkede afgrøde systemer.

Vores premium produkt VESTA har i forsøg og kommercielle sammenhænge konsekvent vist sin værdi. Fordelene er:

  • forbedret høst, med øget kvalitet og udbytte
  • stærkere og mere omfattende rodsystem
  • meget bedre optagelse af næringsstoffer af afgrøden
  • øger vand og varme stress tolerance
  • øger afgrødens immunsystem og modstanden over for ugunstige vækstbetingelserSe vores afgrøder og reference cases.

Vi har gjort forskningsforsøg med nogle af de førende universiteter for at dokumentere og give en forståelse af, hvorfor det har fungeret så godt. Det hele er dokumenteret.

Disse forsknings forsøg var de mest detaljerede og komplekse undersøgelser nogensinde gjort på den direkte indflydelse af den mikrobielle forstærkning på plantefysiologi og ydeevne. De blev udført af USDA (US Department of Agriculture) og universiteterne UC Berkeley, Plant Gene Expression Center og Carnegie Institute of Science ved Stanford University. Disse undersøgelser har dokumenteret nogle af de fordele, vi lister ovenfor. Undersøgelserne kan læses under Forskning og udvikling.